Stichting Zuiplas Helpt

Stichting Zuiplas Helpt

Stichting Zuiplas Helpt

€ 25.000

Juni 2019 - Mensen kunnen soms in een situatie terecht komen die zo schrijnend is, dat zij zonder financiele of andersoortige hulp, het hoofd niet boven water kunnen houden. Situaties die zo uitzonderlijk zijn, dat ook overheidsvoorzieningen tekort schieten, of zelfs ontbreken. Om, zo mogelijk, in deze leemte te voorzien is de Stichting Zuidplas Helpt actief. De hulp die geboden kan worden is financiele hulp, maar kan ook bestaan uit het geven van steun bij het zoeken naar oplossingen van niet strikt financiele aard.


Onze bijdrage:
€ 25.000


Juni 2019 - Mensen kunnen soms in een situatie terecht komen die zo schrijnend is, dat zij zonder financiele of andersoortige hulp, het hoofd niet boven water kunnen houden. Situaties die zo uitzonderlijk zijn, dat ook overheidsvoorzieningen tekort schieten, of zelfs ontbreken. Om, zo mogelijk, in deze leemte te voorzien is de Stichting Zuidplas Helpt actief. De hulp die geboden kan worden is financiele hulp, maar kan ook bestaan uit het geven van steun bij het zoeken naar oplossingen van niet strikt financiele aard.


Heeft u een idee?


Doneer uw planidee hier!

Uw planidee