Stichting Leergeld

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld

Oktober 2022 - Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financi?le middelen. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financi?le redenen niet meedoen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil sociale uitsluiting voorkomen en deze kinderen mee laten doen! Wij steunen dit mooie doel graag.

Oktober 2022 - Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiele middelen. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiele redenen niet meedoen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil sociale uitsluiting voorkomen en deze kinderen mee laten doen! Wij steunen dit mooie doel graag.


Onze bijdrage:
€ 1.500


Oktober 2022 - Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiele middelen. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiele redenen niet meedoen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil sociale uitsluiting voorkomen en deze kinderen mee laten doen! Wij steunen dit mooie doel graag.


Heeft u een idee?


Doneer uw planidee hier!

Uw planidee