Hospice IJsselthuis

Hospice IJsselthuis

Hospice IJsselthuis

December 2020 - Mensen in hun laatste levensfase ondersteunen, dat is waar het bij IJsselThuis om draait. De aandacht van de medewerkers en vrijwilligers is erop gericht om lijden te verlichten en het leven nog waarde en kwaliteit te geven. Eigen regie in deze laatste levensfase is daarbij heel belangrijk. Er zijn in het hospice meerdere vormen van zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.


Onze bijdrage:
€ 5.000


December 2020 - Mensen in hun laatste levensfase ondersteunen, dat is waar het bij IJsselThuis om draait. De aandacht van de medewerkers en vrijwilligers is erop gericht om lijden te verlichten en het leven nog waarde en kwaliteit te geven. Eigen regie in deze laatste levensfase is daarbij heel belangrijk. Er zijn in het hospice meerdere vormen van zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.


Heeft u een idee?


Doneer uw planidee hier!

Uw planidee